Rzetelna akademia językowa w Zabrzu

ACE to rzetelna akademia językowa w Zabrzu, w jakiej na lekcje mogą uczęszczać równocześnie najmłodsi, ale też dorośli. Zajęcia z języka angielskiego z jakimi można się zaznajomić pod adresem https://ace.edu.pl/ są przygotowywane przez wykwalifikowanych lektorów i będą odpowiadały z góry przyjętym standardom.

Każdy, kto zdecydowany jest pobierać lekcje w takiej akademii językowej na pewno może liczyć na pozbycie się barier komunikacyjnych. Wysokie efekty nauczania są wypadkową nie tylko profesjonalnego przygotowania nauczycieli, ale też tego że podczas zajęć można spodziewać się przyjemnej atmosfery. W rezultacie, kursanci z chęcią komunikują się w języku angielskim i z sukcesem zdają egzaminy językowe. Sale zajęć są duże oraz innowacyjnie uposażone, co też pozwala lepiej się uczyć. Dla kursantów dostępne są pomoce naukowe jakimi są tablice bądź FunFloor.

Wykwalifikowana kadra stosuje pomysłowe rozwiązania, wobec czego nawet takie osoby, które mają małe bariery językowe są bardziej nastawione na uczenie się. Każda osoba, której zależy na rozwijaniu posiadanych kompetencji językowych musi zgłaszać się w takie miejsce. Bogaty pakiet kursów zawiera na przykład kursy dla młodzieży, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, czy też do zdawania matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. W trakcie zajęć zastosowana jest immersja językowa, zapewniająca maksymalne zanurzanie się w języku angielskim.

W ramach propozycjo kursów z języka angielskiego można zapisywać się na zajęcia indywidualne lub grupowe. Grupy językowe liczą do 8 osób, co jest korzystne dla uczestników. Każdorazowo grupa dostosowana jest pod kątem wieku a także poziomu wiedzy. Sporą popularnością chwalą się także kursy dla studentów, jacy dzięki lekcjom z native speakerem mogą decydować się potem na staż albo stypendium za granicą, nie bojąc się braku znajomości języka na wyższym poziomie. Wszyscy kursanci z każdej grupy mają też możliwość pozyskania certyfikatów językowych.

Patryk Nowak Autor

Dodaj komentarz