Optymalizacja procesu komisjonowania w magazynie

Komisjonowanie to część procesu magazynowania, która w największym stopniu wpływa na jego efektywność oraz czaso- i kosztochłonność. Z artykułu dowiesz się w jaki sposób możesz zoptymalizować ten proces.

Komisjonowanie obejmuje swoim zakresem następujące czynności:

  • rozformowanie jednorodnych jednostek ładunkowych na opakowania zbiorcze lub jednostkowe,
  • uformowanie niejednorodnych jednostek ładunkowych z różnorodnych opakowań zbiorczych lub jednostkowych, wg specyfikacji ilościowej i jakościowej zamawiającego.

Pomiędzy dwoma ww. subprocesami odbywa się jeszcze składowanie palet i mniejszych opakowań, co również pośrednio wywiera znaczny wpływ na efektywność całego procesu.

Skrócenie czasu kompletacji

Najbardziej newralgicznym ogniwem komisjonowania jest kompletacja, czyli pobieranie opakowań zbiorczych i jednostkowych wg specyfikacji klienta. Proces ten jest najbardziej czasochłonny oraz obarczony wysokim wskaźnikiem ryzyka błędu ludzkiego. Największą poprawę wskaźników efektywności w tym zakresie uzyskuje się dzięki wdrożeniu pełnej automatyzacji i robotyzacji procesu, np. poprzez instalację autonomicznego systemu magazynowego mini-load. Jednakże rozwiązanie to sprawdzi się wyłącznie w magazynach towarów o zbliżonej masie i gabarytach (np. książki), a będzie kompletnie bezużyteczne w magazynach towarów mocno zróżnicowanych (np. artykuły spożywcze).

Nieco mniej efektywnym, ale za to tańszym rozwiązaniem jest częściowa automatyzacja procesu, np. poprzez zmechanizowanie transportu między strefą składowania a wydawania, poprzez wdrożenie modelu “towar-do-człowieka”. W zadaniu tym bardzo dobrze sprawdzają się przenośniki rolkowe, które w zależności od warunków pracy, mogą posiadać napęd grawitacyjny lub wymuszony. W praktyce system działa w ten sposób, że jeden pracownik pobiera towar z półek i odkłada do pojemnika transportowego, który następnie przenośnikami jest przemieszczany do kolejnej osoby operującej w strefie pakowania i wydań.

W magazynach, w których nie ma możliwości całkowitego zastąpienia modelu “człowiek-do-towaru” innym i bardziej wydajnym systemem, również istnieje szerokie pole do optymalizacji. Najprostszą metodą jest zastąpienie tradycyjnych papierowych list kompletacyjnych systemami klasy “pick-by-light” lub “pick-by-voice”, które redukują ryzyko popełnienia błędu przez człowieka do minimum.

Połączenie strefy składowania i kompletacji

Kolejną czynnością w procesie magazynowania, która wyłącznie generuje koszty bez wnoszenia jakiejkolwiek wartości dodanej jest transport wewnętrzny towarów między dwiema strefami w magazynie. Jednym ze sposobów na wyeliminowanie tego procesu jest połączenie strefy składowania i kompletacji.

Najważniejszym elementem wyposażenia takiej sekcji są zmodyfikowane regały paletowe wysokiego składowania. Ich górne poziomy dostosowane są do przechowywania jednorodnych palet, dolne zaś przerobione są na półki, na których umieszcza się zapasy w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych.

Półki na regałach paletowych tworzy się poprzez ułożenie na belkach nośnych stalowych paneli siatkowych, stanowiących wypełnienie poziomu składowania. Dzięki dodatkowemu wzmocnieniu typu Omega panel taki jest w stanie wytrzymać obciążenie rzędu 1000 kg/m2. Ażurowa konstrukcja nie zbiera kurzu, nie ogranicza widoczności oraz nie blokuje przepływu środka gaśniczego z instalacji tryskaczowej na wypadek pożaru.

Panele i półki siatkowe można zamówić w specjalistycznym sklepie internetowym wszystkodomagazynu.pl na stronie: https://www.wszystkodomagazynu.pl/katalog/wypelnienia-poziome-regalow

Patryk Nowak Autor

Komentarze

    Arnold

    (10 grudnia 2019 - 10:50)

    Magazyny to niewątpliwie miejsca gdzie potrzebni są pracownicy do transportu i sortowania, jak również maszyny. Polecam w takim razie kurs na wózki widłowe oraz kurs na koparko-ładowarki, które przyspieszają bardzo prace w tych miejscach

Dodaj komentarz